โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์

เราเป็นผู้ผลิตเสื้อเชิ้ตผู้ชายและผู้หญิง
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศลาว

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ เป็นบริษัทอยู่ภายใต้เครือ บริษัท ทีทีไอ ซึ่งเป็นเครือ บริษัทสิ่งทอ
ที่มีการผลิตแบบ ครบวงจร ตั้งแต่ ปั่นด้าย ทอผ้า จนถึงตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทในเครือทั้งหมดมีการจ้างงานมากกว่า 5,000 คน
จุดแข็งทางด้านการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำของบริษัทในเครือนั้น ทำให้ โกลด์ไมน์ ซึ่งจ้างงาน มากกว่า 2,500 คน
มีความสามารถ และมุ่งเน้นที่จะ ผลิต เสื้อเชิ๊ต ผู้ชายและผู้หญิง ที่มี คุณภาพสูงและการตัดเย็บที่อยู่ในมาตราฐานสากล

บริการของเรา
บริการแบบครบวงจร
พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และ การตัดเย็บ
เสื้อเชิ้ตทางการ
เสื้อเชิ้ตลำลอง
เสื้อเชิ้ตผู้หญิง
เสื้อเชิ้ตไม่ต้องรีด
งานปักและงานซัก
Duty free to EU